Nyheder fra Endelave Museum:

Generalforsamling 2024

Vi holder generalforsamling lørdag d. 23. marts kl. 11.00 
Det foregår i Præste- og Sognehuset, bag museet

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8. marts 2024.
 7. Valg til bestyrelsen
 • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  • Ib Elgaard - modtager genvalg
  • Annette Grube Lorentzen – modtager genvalg
  • Søren Krogh – modtager genvalg
  • Jens Olsen - modtager ikke genvalg
 • Valg af 2 suppleanter
  • Torben Mikkelsen – modtager genvalg
  • Mette Köhler – modtager genvalg
 1. Valg af 2 revisorer
  • Grete Elmer – modtager genvalg
  • Frede Lassen – modtager genvalg

   Valg af 1 revisorsuppleant
 1. Eventuelt


Vi serverer kaffe og kage.

 

4. april 2021

Udsættelse af Generalforsamling

På grund af corona situationen er vi nødsaget til at udsætte generalforsamlingen 2021.   Den skulle ifølge vedtægterne have fundet sted inden udgangen af marts. 

Vi håber, at den kan gennemføres i løbet af de næste måneder.

 

Nyhedsbrev - April 2021

Museumsforeningen Endelave Museum varsler nye tider!

Som nu selvejende forening kræver det en struktureret og målrettet plan for at kunne skaffe økonomi nok til at afholde drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Vi er fokuseret på laden og dens bygningsmæssige forsvarlige stand. Det vil være nødvendigt med forbedringer, der er i den økonomiske tunge ende. Det kan der søges fondsmidler til.

Dernæst: hvordan kan vi opnå både den bedste visionære og økonomiske fortjeneste af udlejningen? Det er dén, samt museets sædvanlige indtægter, der skal være det bærende økonomiske grundlag. Bestyrelsen er, pga. af corona situationen, endnu ikke klar til at fremlægge visionerne, men det når vi forhåbentlig at blive, inden general-forsamlingen.

Vi vil gerne øge vores medlemstal, så støt op om en spændende fremtid for museet til gavn og glæde for jer - og alle Ø-interesserede.

Følg os på facebook og på vores hjemmeside.

Årskontingent er kun 50,- kr. pr. person.
Donationer modtages også med glæde.
Betal til reg.nr. 1551 kt.nr. 3408213
eller mobilepay nr.  51550723

På forhånd tak! 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Endelave Museum.

 

9. januar 2021

Som bekendt har museet altid siddet til leje i den gamle præste/ forpagterbolig. Men i 2019 besluttede Horsens Provsti imidlertid at sælge bygningen og stenladen. Via en ejendomsmægler blev salget udbudt i en budrunde her i efteråret  2020, og museumsbestyrelsen valgte også at give et bud, et flot bud syntes vi selv.

 

I slutningen af december udløstes spændingen endelig om, at vi, af både menighedsråd, provsti og Århus Stift, er godkendt som køber. Det er vi selvfølgelig glade og lettede over og vi ved, at alle jer derude, der kender og har fulgt og støttet museet, deler vores glæde. Vi ser frem til jeres fortsatte opbakning til museet, og håber at se jer til den kommende endnu ikke fastsatte generalforsamling.

 

Det er af stor kulturhistorisk værdi for øen og dens turister, at museet fortsat kan bestå i det flotte hus (som heldigvis er fredet) fra 1741, og at historierne om det levede liv på øen stadig kan fortælles i disse rammer.

 

 

EndelaveMuseum