Referat fra Museumsforeningens Generalforsamling den 12. februar 2020.

    Dagsorden:         1. Velkomst og valg af Dirigent. 

2. Formandens beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

a. Bestyrelsen indstiller til køb af Museumsbygning og Stenlade.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt.

 

1. Velkomst og valg af Dirigent.

Inge bød velkommen til de 16 fremmødte medlemmer.

Som Dirigent valgtes Grethe Elmer.

 

2. Formandens beretning.

Inge fortalte om året 2019.

Vi har haft ca. 1300 besøgende; - heraf ca. 700 via Tove Yde’s ca. 18 selskaber.

Medlemstallet ligger stabilt på omkring 150.

Temaudstilling 2018 og 2019 har været "Endelave – en Ø i havet". Den har handlet om årstiderne – isvintre, storme, uvejr, tørke med mere. AGDA stuen er dog stadig det der opholder de fleste gæster.

Sommerarrangementet var om flintsten – og her var der masser af glade børn der var i gang.

I sommerperioden 2019 meldte Provstiet ud, at de ville sælge museumsbygning og stenlade – og vi fik tilbudt at købe bygningerne til en meget "gunstig pris". I efteråret fandt de så ud af, at det kunne de alligevel ikke – men at vi kunne få lov til at byde på bygningerne…… Det vender vi tilbage til under Generalforsamlingens punkt 4.

Nuværende lejekontrakt løber til 31/03-2021.

 

3. Regnskab fremlægges af kassereren til godkendelse.

Lotte præsenterede regnskabet for 2019 – og et budget for 2020.

- Indtægter 2019: kr. + 37.799,-

- Udgifter 2019: kr. - 35.565,-

- Resultat 2019: kr. + 2.284,-

- Formue pr. 31/12-2019 kr. 128.339,-

Det blev bemærket, at "Fastsættelse af kontingent" ikke var på dagsordenen; - det er et punkt der SKAL være med på en Generalforsamlingen.

Der var spørgsmål til om der i Budgettet var taget højde for køb af bygningerne – det er der, men et evt. køb kommer først til at træde i kraft i 2021.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

4. Indkomne forslag

a. Bestyrelsen indstiller til køb af museumsbygning og stenlade.

Palle fortalte kort historien fra vores første møde med Menighedsrådet – til hvor vi er nu.

Under den efterfølgende snak, dukkede der lidt forskelligt op, så som:

- Årlig forsikringspræmie: 15.000,- kr.

- Bygningen er fredet, og i god stand.

- Vi må undersøge hvad "Fredet bygning" indebære.

- Der betales ikke ejendomsskat på en "fredet bygning"

- Kræver der en speciel ansvarsforsikring at have gæster i laden ?

- 2 Arkitektstuderende (Ida og Johan) vil gerne udarbejde et forslag til hvordan Stenladen kan udnyttes.

- Det samme vil Arkitekt Jan Knudsen; - han vil sætte lidt økonomi på.

- Økonomi kan blive et problem i løbet af ganske få år.

- Hvis/når købet er gået igennem ved Provstiet, vil vi indkalde til et "fremtidsmøde" omkring laden, for at høre hvad medlemmerne har af forslag.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, så Generalforsamlingen indstiller til køb af bygningerne.

Bestyrelsen går videre i processen, og får udarbejdet et købstilbud til Menighedsrådet/Provstiet.

 

5. Valg af bestyrelse.

På valg var Lotte Krogh, Jette Blandfort, Palle Kristensen og Uffe Jakobsen.

Lotte Krogh var den eneste der ikke ønskede genvalg.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Karsten Andersen.

Bestyrelse består nu af: Ib Elgaard, Inge Grosen, Jette Blandfort, Karsten Andersen, Kirsten Nielsen, Mette Roepstorff, Palle Kristensen, Uffe Jakobsen.

 

6. Valg af suppleanter.

Der var genvalg til: Gitte Lindgaard (1´ste suppleant) og Sonja Elgaard (2´nd Suppleant).

 

7. Valg af Revisorer.

Der var genvalg til: Grethe Elmer og Frede Lassen.

 

8. Eventuelt.

- Inge overrakte blomster til Lotte, i forbindelse hendes udtrædelse fra bestyrelsen.

Lotte har siddet i bestyrelsen, siden Museumsforeningen blev stiftet i 1984. Det blev til 36 år – på nær 2 dage. Lotte fortalt herefter om opstarten af foreningen.

- Bestyrelsen arbejder på en temaudstilling med de effekter der blev fundet af Detektorforeningen, under deres besøg på øen sidste efterår. Men flere af de fundne effekter er "Danefæ", så det kommer til at kræve dispensation fra Nationalmuseet, da vi ikke har aflåste skabe og alarmer i huset.

- Plan B - er en udstilling om Museumsbygningens historie.

 

Ref. Uffe

 

 

 

 

 

Endelave Museum  -  Vesterby 1, 8789 Endelave.

Mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.