Referat fra Museumsforeningens Generalforsamling den 14. marts 2019

Dagsorden:             1.  Velkomst.

                                2.  Formandens beretning.

                                3.  Regnskab.

4.  Indkomne forslag.

5.  Valg af Bestyrelse.

6.  Valg af Suppleanter.

7.  Valg af Revisorer.

8.  Eventuelt.

 

1.  Velkomst.

Velkomst v/Inge Grosen.

 

2.  Formandens beretning.

 Det var også Inge Grosen der stod for Formandens beretning. Her kunne hun bl.a. fortælle:

   • I 2018 havde museet 1482 besøgende, heraf ca. halvdelen i forbindelse med Tove Ydes selskaber.

   • Der er allerede nu booket 19 selskaber til 2019 sæsonen.

   • Der har kun været positiv kritik om årets Tema-udstilling.

   • Ca. 30 besøgende til ”Tangdagen” den 29. Juli v/Bjarne Ottesen.

   • Sammen med Byhaven er der indkøbt flere borde/bænkesæt til gården. Byhaven begynder at tage form; - der kommer info skilte op inden sæsonstart.

   • Dele af museets syd facade, samt 2 skorstene er blevet repareret i 2018.

   • I den nordlige ende af stenladen arbejder vi på at få en udstilling etableret med bl.a gamle håndredskaber, effekter fra mejeriet og andre nyttegenstande.

3. Regnskab.

Lotte Krogh præsenterede regnskabet for 2018; - og budget for 2019. Begge dele blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse.

På valg var Inge Grosen, Kirsten Nielsen, Margit Larsen og Mette Roepstorff.   Alle – undtagen Margit – modtog genvalg.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Ib Elgaard.

Bestyrelsen består nu af: Ib Elgaard, Inge Grosen, Jette Blandfort, Lotte Krogh, Kirsten Nielsen, Mette Roepstorff,

Palle Kristensen og Uffe Jakobsen.. 

6.  Valg af Suppleanter.

Til Suppleanter valgtes Gitte Lindgaard.   (1. Suppl.) og Sonja Elgaard (2. Suppl.)

 

7.  Valg af Revisorer.

Som revisorer var der genvalg til Grethe Elmer og Frede Lassen. 

8.  Eventuelt.

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.


Herefter var der kaffe, the og boller til de fremmødte.


Ref. Uffe


 

 

 

 

Endelave Museum  -  Vesterby 1, 8789 Endelave.

Mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.